POH-Somatiek


De POH (Praktijk Ondersteuner Huisarts)

Gespecialiseerde verpleegkundige die bijvoorbeeld taken uitvoert als:

  • Controle diabetes
  • Bloeddruk CVR (cardio vasculair risico management)
  • Specifieke longproblemen (COPD, hulp bij stoppen met roken, astma)

 

Cardio Vasculair Risico Management (CVRM):

Per 1 januari 2011 is in onze huisartsenpraktijk een zorgprogramma Cardio Vasculair Risico Management (DBC-CVRM) gestart voor controle van patiënten met  een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. 

Een DBC is de volledige zorg die een patiënt met een verhoogd risico op - of reeds gekregen- hart- en vaatziekten nodig heeft, volgens de nieuwste richtlijnen. In een DBC is ook de zorg van andere zorgverleners omschreven, bv bloedcontrole, de zorg van een diëtist, overleg met een specialist.

U was misschien al gewend om voor de controle van uw bloeddruk of cholesterolgehalte naar het spreekuur te komen. Met uw zorgverzekeraar is afgesproken om nog betere zorg te gaan leveren ter voorkomen van hart- vaatziekten.

De zorg rondom risicofactoren voor hart- en vaatziekten en/of hart- en vaatziekten wordt verzorgd door de huisarts, de praktijkondersteuner en de assistente. Deelname aan dit zorgprogramma betekent  dat voor iedere patiënt een 'individueel zorgplan' gemaakt zal worden. Zorg op maat, in overleg met u. Er zal aandacht besteed worden aan zelfmanagement: hoe kunt u zelf als patiënt op een goede manier omgaan met uw risico of uw ziekte. Wat kunt u daar zelf aan doen. Wij zullen u daarvoor hulpmiddelen adviseren.

Deelname betekent ook dat er bij  u -  naast controle in de huisartsenpraktijk -  periodiek een bloed- en urineonderzoek wordt verricht. Uw huisarts of praktijkondersteuner zal u aanmelden.  Wellicht gebeurde dit bij u al.

Het bloedonderzoek bestaat o.a. uit het meten van de waarde van cholesterol, bloedsuikerwaarden en nierfunctie.

Binnen dit zorgprogramma hebben we duidelijke samenwerkingsafspraken met diëtisten, laboratoria en specialisten. 

De specialisten zijn makkelijk bereikbaar voor overleg.  Er zijn afspraken gemaakt, in welke situaties een huisarts met de specialist hoort te overleggen of te verwijzen. De specialisten zullen ook enkele keren per jaar met de huisartsenpraktijk de moeilijke medisch patiënten bespreken en zullen nascholingen geven.

Door deze zorgvuldige en gestructureerde aanpak kunnen risicofactoren voor hart- en vaatziekten onder controle blijven en eventueel tijdig behandeld worden.

Contact

Spoednummer toets 1
 

Praktijk Kennedylaan

President Kennedylaan 61
4707 AW ROOSENDAAL
Telefoon:
0165-742400
Receptenlijn:
toets 2
0165-570784
(MEDOS spoednummer)
www.praktijkkennedylaan.nl
Routebeschrijving >